Case Studies

Home Case Studies Giải Pháp truyền dẫn IP

Giải Pháp Truyền Dẫn IP cho trưc tiếp truyền hình và cầu truyền hình

Với hạ tầng IP tốc độ cao ngày càng phát triển, Hạ tầng IP ngày càng đóng góp vai trò tích cưc trong việc truyền dẫn và sản xuất chương trình truyền hình.

Công ty Toma đã tiên phong trong việc xây dựng giải pháp và phần mềm hỗ trỡ  truyền dẫn và phân phối hình ảnh trên nền Internet công cộng với độ trễ thấp ứng dụng cho trưc tiếp truyền hình 

Mô hình triển khai.

 Ứng dụng thưc tế:

Trưc tiếp truyền hình,

Sản xuất multicam với Network.

Hội nghị truyền hình